Datavern

Ditt personvern hos DefShop
 
Defshop personvernbestemmelser
Denne personvernerklæringen fra DefShop GmbH (i videre tekst Defshop), Franklinstraße 12a - 13, 10587 Berlin, informerer deg om formålet og måten Defshop innhenter og behandler dine personrelaterte opplysninger. 

Dine personrelaterte opplysninger
Ved innhenting og behandling av dine personrelaterte opplysninger retter Defshop seg etter gjeldende lovbestemmelser, spesielt den tyske personvernloven BDSG og skal til enhver tid behandle dine opplysninger ansvarsfullt og med forsiktighet.
Personrelaterte opplysninger omfatter all informasjon som relaterer seg til dine personlige og/eller materielle forhold og som kan gi tilbakeføres til din identitet (f. eks. navn og e-postadresse).
Internettsiden og systemene Defshop bruker, er beskyttet gjennom tekniske og organisatoriske tiltak mot tap, ødeleggelse, tilgang, endring eller videresending av dine data gjennom tredje part. Til tross for regelmessig kontroll er en fullstendig beskyttelse mot alle farer imidlertid ikke mulig.

SEMKNOX-søk
For internt produktsøk bruker internettsiden vår en tjeneste fra SEMIKNOX GmbH, Webergasse 1, 01067 Dresden . Denne tjenesten gjør det mulig for oss og vise passende resultat til ditt søk på vår hjemmeside. Til dette formidles søket ditt direkte til SEMIKNOX .
Det omfatter også IP-adressen din og evtl. gitt session-ID. Begge kan inneholde personlig informasjon. Formidling av mer personlig data skjer ikke.

SEMIKNOX bruker til dette såkalte «Cookies», dvs. tekstfiler som lagres på din datamaskin og som muliggjør et lykket søk. Informasjonen i cookien om din bruk av søkefunksjonen, formidles til en SEMIKNOX -server i Tyskland og lagres der. I oppdrag av oss kommer SEMIKNOX til å bruke denne informasjonen for å svare på ditt søk.

Cookien inneholder den sist gitte QueryID-en fra SEMIKNOX søkservice og lagres i 24 timer.

«Bearbeidingen av informasjonen i cookien som formidles til SEMIKNOX gjøres på grunnlagav Art. 6 avsats 1 lit. f) EU-DSGVO og innebærer at vi har mulighet til å vise relevant informasjon på vår hjemmeside.

Bruk av dine personopplysninger
Defshop bruker dine opplysninger for å kunne oppfylle kontrakten vi har inngått med deg (spesielt i forhold til forsendelse, for behandlingen av reklamasjonene, for avviklingen av betalingene og ev. kredittsjekk). Dine data blir lagret i den omfang og for den tidsperioden dette er nødvendig for korrekt forretningsføring (f. eks. pga. skatterettslige grunner).

Tilbud per e-post/nyhetsbrev
Dersom du har kjøpt en eller flere varer hos Defshop (registrert kunde), ønsker vi å sende deg på e-post andre, nøye utvalgte tilbud på lignende varer fra vårt vareutvalg. Personlig data omfatter både fornavn, etternavn, fødselsdag og kontaktadresser samt aktuelle salgsdata (som gavekort og medlemskap). Med påmeldingen bekrefter du oss også, at du er over 14 år gammel. Du har til enhver tid muligheten til å trekke tilbake ditt samtykke til å motta tilbud på e-post ved å klikke på linken ”Avbestille nyhetsbrev” nederst i hvert nyhetsbrev du får tilsendt eller ved å ringe vår kundestøtte (tlf. +49 (0)30 40998241, faks: +49 (0)30 409982401, e-post: [email protected]) Det er ingen andre kostnader knyttet til dette utenom oppkoblingskostnadene.

I tillegg har du mulighet til å registrere deg som mottaker av vårt nyhetsbrev også uten å ha kjøpt noe på forhånd. Det gjør du ved å skrive din e-post inn i feltet for abonnement på nyhetsbrev, trykker på bestillingsknappen og deretter klikker på aktiveringslinken du får i e-postbekreftelsen vi sender til din e-post. Du har til enhver tid muligheten til å trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrevet i fremtiden ved å klikke på linken ”Avbestille nyhetsbrev” nederst i hvert nyhetsbrev du får tilsendt eller ved å ringe vår kundestøtte (tlf. +49 (0)30 40998241, faks: +49 (0)30 409982401, e-post: [email protected]).

Tredjeparts tilgang til dine data
Defshop tillater ikke tredjepart tilgang til dine personrelaterte data utenom hvis det er nødvendig for kontraktsoppfyllelse eller er lovpålagt (f. eks. i forhold til straffeforfølgelse). Dine personrelaterte data gis uttrykkelig ikke videre til tredjepart for bruk i forbindelse med reklame.

Bruk av cookies
For å kunne utforme besøket på våre internettsider på en tiltalende måte og for at forskjellige funksjoner skal kunne fungere, bruker vi på de forskjellige sidene cookies. Det er små tekstfiler som blir lagt igjen på datamaskinen din. De fleste av cookies vi bruker, slettes fra harddisken når nettleseren lukkes (såkalte session cookies). Andre cookies blir liggende på datamaskinen din slik at din datamaskin blir gjenkjent neste gang du besøker oss (såkalte persistent cookies). Ingen tredje part har tillatelse til å innhente, behandle eller bruke personopplysninger fra vår nettside ved hjelp av cookies.

Google Analytics/webanalysetjenester
Defshop-internettstedet bruker webanalysetjenesten Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google”). Google Analytics bruker såkalte "cookies", dvs. tekstfiler, som lagres på din datamaskin og gjør det mulig å lage en analyse av websidebruken. Informasjonen om bruken av denne websiden som genereres gjennom en cookie blir vanligvis overført til en server tilhørende Google i USA og lagres der. IP-adressen anonymiseres av Defshop (anonymizeIp, såkalt IP-Masking), slik at din IP-adresse kortes ned av Google i alle EU-medlemsland og andre land som er del av EØS-avtalen (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde). Det er kun unntaksvis at hele IP-adressen sendes til en server tilhørende Google i USA og forkortes der. Etter oppdrag fra Defshop vil Google bruke denne informasjonen til å gjennomgå din bruk av internettsiden, for å sette opp rapporter om websideaktiviteten og for yte andre tjenester Defshop har behov for som er knyttet til websidebruken og internettbruken. IP-adressen som har blitt formidlet til Google Analytics fra din nettleser blir ikke koblet sammen med annen data fra Google.
Du kan hindre at cookies lagres ved å velge riktig innstilling i programvaren til din nettleser. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i så tilfelle ikke vil kunne bruke alle funksjoner på internettsidene til Defshop fullt ut. Du kan i tillegg hindre at Google samler inn data som er generert av en cookie og som relaterer seg til din bruk av websiden (deriblant IP-adressen) og som videreformidles av Google, ved at du laster ned og installerer en nettleser-plugin som ligger under følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Cookies lagres også av Google Inc. som samler informasjon om søkevanene til de som bruker hjemmesiden for marketingformål, denne informasjonen er helt anonym, noe som innebærer at ingen personlig informasjon lagres. Med dette kan målrettede produktanbefalinger i form av bannere hhv. reklame vises på tredje parts hjemmesider (såkalte Publisher). Denne dataen kan ikke brukes til å identifisere brukeren. Lagret data brukes kun til målrettet fremstilling hhv. forbedring av tilbudet. Annen bruk eller viderebefordring til tredje part skjer ikke. All viktig informasjon om Google cookies finner du her: (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en).

Dersom du ikke godkjenner cookies fra våre servicebedrifter, kan du enkelt slå av dette ved å slå av «cookies fra tredje part» i din nettleser. Som regel finner du i Hjelp-menyen i din Webbrowser hvordan du kan avvise cookies og stenge av de du allerede har fått. Detaljert informasjon om hvordan du kan endre innstillingene i din browser, finner du under denne linken: (https://policies.google.com/technologies/managing?hl=en).

Vi anbefaler at man på datamaskiner som er innstilt på at de aksepterer cookies og flash cookies, og som brukes av flere, stenges av helt etter bruk.

I tillegg blir det innhentet og lagret data fra Defshop-websiden gjennom Webtrekk, en webanalysetjeneste fra leverandøren Webtrekk GmbH, Hannoversche Straße 19, 10115 Berlin; med disse dataene genereres det brukerprofiler ved hjelp av pseudonymer. Disse brukerprofilene brukes til å analysere besøkernes bruksmønster og hjelper oss til å forbedre og tilpasse vårt tilbud. I forbindelse med dette kan man bruke cookies. Dette er små tekstfiler som lagres på datamaskinen til den som besøker siden vår og som gjør det mulig å gjenkjenne vedkommende ved neste besøk på websiden. Brukerprofilene som er pseudonymisert blir ikke koblet til personlige data ved hjelp av bæreren på pseudonymet uten at vedkommende har gitt uttrykkelig samtykke til dette. Innhenting og lagring av data for webanalyse kan tilbakekalles når som helst og med framtidig virkning. For å gjøre det, kan du ta kontakt med vår kundestøtte (tlf.: +49 (0)30 40998241, faks: +49 (0)30 409982401, e-post: [email protected]).

Bruk av Facebook Social Plugins
Vi gir det mulighet til å dele bestemte innhold på Defshop-websiden med dine venner på Facebook. I forbindelse med dette bruker vi såkalte Social Plugins fra Facebook. Disse plugins stilles til rådighet av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). En oversikt over Facebook Social Plugins og deres utseende finner du her, annen generell informasjon om Social Plugins kan du lese om her.
Ved oppbyggingen av internettsiden spør din nettleser direkte på en Facebook-server etter koden for Facebook Social Plugins og knytter den til internettsiden du får opp på din skjerm. Vi har derfor ingen direkte innflytelse på omfanget av Facebook plugins.
Ifølge egne opplysninger lagrer Facebook i 90 dager dato og klokkeslett for ditt besøk, den konkrete internettadressen hvor denne social plugin ligger og andre tekniske data som for eksempel IP-adressen, nettlesertypen eller operativsystemet, for slik å optimere ytterligere tjenestene på Facebook. Etter 90 dager blir dataene anonymisert slik at de ikke lenger kan kobles til deg. Facebook har lagt ut ytterligere informasjon om dette emne her.
Dersom du under ditt besøk hos Defshop samtidig er innlogget på Facebook, kan Facebook tilordne sidene du besøkte til din Facebook-konto. Når man klikker på en social plugin fra Facebook, gjør denne interaksjonen at informasjonen blir formidlet til Facebook og lagret der.
Ytterligere informasjon om Facebook sitt personvern og andre innstillingsmuligheter for å beskytte privatsfæren kan du lese om her. Les regelmessig alle her oppgitte linker til Facebook fordi personvernbestemmelsene til Facebook ofte oppdateres og tilpasses på grunn av utvidede funksjonaliteter i social plugins.

Bruk av Google+ Buttons
Defshop tilbyr deg muligheten til å merke bestemte innhold med +1-button fra Google og anbefale de via ditt Google+ nettverk. Denne tjenesten driftes av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.
Ved oppbyggingen av internettsiden spør din nettleser direkte på en Google-server etter koden for +1-button og knytter den til internettsiden du får opp på din skjerm. Vi har derfor ingen direkte innflytelse på omfanget av de dataene som Google innhenter i den forbindelse.
Ifølge egne opplysninger registrerer Google både informasjonen om at du har merket et innhold med +1 og informasjon om siden som du besøkte da du klikket på +1. I tillegg blir ifølge Google din IP-adresse og annen nettleserrelatert informasjon registrert. 1. mars 2012 har Google revidert personvernerklæringen til å bli enhetlig og bestemt at ingen annen informasjon relatert til personrelevant bruk av +1-button skal stilles til rådighet. +1-button personvernbestemmelsene og Google Plus personvernbestemmelsene kan ikke innhentes lenger.
Når du er logget inn på din konto hos Google blir den registrerte informasjonen tilordnet din Google-konto. Dine +1 kan blendes inn som en peker sammen med ditt profilnavn og ditt bilde i Google-tjenester eller i din Google-profil.
Nach eigenen Angaben erfasst Google nicht den Verlauf Ihrer Internetnutzung und wertet Ihren Besuch auf einer Seite mit +1-Schaltfläche auch nicht auf andere Weise aus. Google lagrer imidlertid kortfristig, vanligvis for om lag to uker, noen data om ditt besøk i forbindelse med systemvedlikehold og feilrettelse. Disse data er imidlertid ikke strukturert etter individuelle profiler, brukernavn eller URL. Google har lagt ut ytterligere informasjon om dette emne her.
Du har alltid kontrollen over dine +1-innhold. Du kan forvalte alle dine +1 via +1-taben i din Google-profil. Dersom du ikke ønsker at Google samler inn data om deg via vår internettside og kobler dette til din Google-konto, bør du logge deg ut av din Google-konto før du besøker vår side.
Ytterligere informasjon om formål og omfang av innhentingen, lagringen og behandlingen av dine data hos Google, samt de enkelte innstillingene, finner du under følgende linker:
- +1-buttons,
- Google profil,
- +1-tab
- Google personvernbestemmelser.
Les regelmessig alle her oppgitte linker til Google fordi personvernbestemmelsene til Google ofte oppdateres og tilpasses på grunn av utvidede funksjonaliteter.

Innlemmelse av Twitter
Defshop gir deg muligheten til å poste bestemte innhold via Twitter. Dette er mulig via tjenesten fra Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 og en tilsvarende konfigurert plugin.
Ved oppbyggingen av internettsiden spør din nettleser direkte på en Google-server etter koden for +1-button og knytter den til internettsiden du får opp på din skjerm. Vi har derfor ingen direkte innflytelse på omfanget av de dataene som Twitter innhenter i den forbindelse.
Ifølge egne opplysninger lagrer Twitter nyhetsinnholdet i en tweet og tilhørende metadata. Deriblant er dato og klokkeslett tweet ble opprettet, internettadressen der tweet-button befinner seg og andre tekniske data som IP-adresse, nettlesertype og brukt operativsystem. Twitter gir ingen opplysninger om hvor lenge informasjonen lagres. Twitter Inc. har lagt ut ytterligere informasjon om dette emne her.
Les regelmessig alle her oppgitte linker til Twitter fordi personvernbestemmelsene til Twitter ofte oppdateres og tilpasses på grunn av utvidede funksjonaliteter.

Kontraktstekst
Vi lagrer kontraktstekten og sender deg bestillingsopplysningene på e-post. Du kan til enhver tid se de generelle forretningsvilkårene. Tidligere bestillinger kan du se i din kundekonto.

Dine rettigheter
Du har til enhver tid rett til gratis opplysninger, rettelse, sperring og ev. sletting i forhold til dine lagrede data. Vennligst ta kontakt med vår kundestøtte tlf: +49 (0) 30 40998241 eller per e-post til [email protected], eller du kan også sende oss din anmodning per faks til: +49 (0) 30 409982401.
Også i forhold til alle andre spørsmål om innhenting, behandling eller bruk av dine data samt om tilbakekalling av samtykke, kan du ta kontakt med vår kundestøtte.
Dersom du har ytterligere spørsmål om emne personvern, kan du ta kontakt med vår kundestøtte.
Tlf.: +49 (0)30 / 409 982 41
Faks.: +49 (0)30 / 409 982 401
[email protected]